;  


- Osvědčení z vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. - §6, 8, 10 - el. zařízení do 1000V+VN v objektech třídy A a B

- Osvědčení o autorizaci České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, obor technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

- Oprávnění k montáži, opravám a revizím el. zařízení dodavatelským způsobem (vydává ITI Praha)

- Osvědčení k provádění revizí E2/A (vydává ITI Praha)

- Živnostenský list