PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ A HROMOSVODŮ
Zpracuji projektovou dokumentaci následujících oblastí
- Bytové silnoproudé instalace nízkého napětí
- Průmyslové instalace včetně prostředí s nebezpečím výbuchu
- Výpočty umělého osvětlení v programu Wils
- Ochrana před bleskem a uzemňovací soustavy dle souboru ČSN EN 62305
- Přepěťové ochrany

Obsah dokumentace dle vyhl. 499/2006 Sb.
- Dokumentace pro územní řízení
- Basic design
- Dokumentace pro stavební řízení (ohlášení stavby)
- Realizační dokumentace
- Dokumentace skutečného provedení
- Případně jiné dle přání zákazníka

Odhady nákladů a rozpočty
- Odhady nákladů a rozpočty v programu Celektro s možností převedení do KROSu

REVIZE
- Revize elektroinstalací do 1000V
- Revize el.spotřebičů
- Revize hromosvodů
MONTÁŽE EL. ZAŘÍZENÍ A INSTALACÍ
- Řešení a provedení instalací v rodinných domech

- Řešení a provedení instalací v garážích a přístavbách
- Připojení domácích spotřebičů (varné desky, bojlery, klimatizace, el. kotle a pod.)
- Opravy a úpravy instalací v rámci revizí