Ž I V O T O P I S

 

 

Jméno                                      :         Ing. LAUBE Vlastimil              

 

Datum narození                        :         20. května 1978 

 

Státní příslušnost                      :         Česká republika

 

Bydliště                                   :         Lužická 2576/18, Ústí nad Labem 400 11

 

E-mail                                      :         laube@prolau.cz

 

Tel.                                          :         774 530 106

 

___________________________________________________________________________

 

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE (škola, stáže, školení)

 

1984 - 1992                                     ZŠ v Ústí nad Labem        

 

1992 - 1996                                     SPŠSE Resslova 5, Ústí nad Labem        

                                                         Silnoproudá elektrotechnika

 

1996 - 2003                                     ČVUT Praha, fakulta elektrotechnická, katedra el. pohonů a trakce

                                                         Elektrické stroje

 

2007                                                 Autorizovaný inženýr obor Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

                                                        

2008                                                 Vzdělávací moduly CMC Graduate school of Business o.p.s. – Manažerská komunikace a řešení konfliktů, Týmová spolupráce a externí komunikace

 

 

2009                                                 Revizní technik E2A (el. zař. do 1000V, hromosvody, prostředí bez nebezpečí výbuchu)

 

Průběžně                                           Vyhláška 50/1978, §6, 8.1, 10.1 el. zařízení do 1000V + VN vč. Hromosvodů v objektech třídy A a B

 

__________________________________________________________________________

 

ZAMĚSTNÁNÍ

 

2003 – 2007                                     CHEMING, a.s. , divize Ústí nad Labem

2007 – 2009                                     Vedoucí oddělení elektro a MaR, Cheming a.s., divize ÚL

2009 – současnost                            OSVČ

___________________________________________________________________________

 

 

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

 

-         Vedení oddělení elektro a MaR: rozdělení práce mezi podřízené, kontrola projektů, zadávání a kontrola subdodávek

-         Projektování el. silnoproudých zařízení průmyslových objektů se zaměřením na chemické provozy a prostory s nebezpečím výbuchu v rozsahu investice elektro části 20 mil. Kč

-         Inženýr projektu části elektro, meziprofesní a vnitroprofesní koordinace

-         Autorský dozor v rámci staveb projektovaných akcí – řešení změn, chyb a koordinace v rámci výstavby průmyslových objektů

-         Profesní jednání se zahraničními klienty v anglickém jazyce

-         Práce s počítačem, programem Acad, tvorba rozpočtů v programu Celektro, Kros, výpočty umělého osvětlení

___________________________________________________________________________

 

JAZYKY

 

Mateřský jazyk: český

Ostatní:                                    komunikace v jazyce         psaní                              čtení           

anglický                                   ano                                   ano                                ano

německý                                  ne                                     ne                                  částečně

ruský                                       ne                                     ne                                  částečně

___________________________________________________________________________

 

PROFESNÍ ČINNOST - REFERENCE

 

2009                XEPS PROJECT – DEMONSTRAČNÍ LINKA

                        SYNTHOS KRALUPY A.S.

                        Dokumentace části elektro: Dokumentace pro stavební řízení, dokumentace s rozšířenou technologickou částí

                        IP, projektant elektro

 

                        REKONSTRUKCE BUDOVY BUDOVY Č. 2838 A 2828

                        VUANCH A.S.

                        Dokumentace části elektro: Studie, Dokumentace pro stavební řízení,

                        IP, projektant elektro

 

                        DOTACE AMONNÉHO IONTU DO PROVOZU SLKR I

                        DIAMO, S.P.

                        Dokumentace části elektro: Realizační projekt

                        IP, projektant elektro

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008                DOTACE AMONNÉHO IONTU DO PROVOZU SLKR I

                        DIAMO, S.P.

                        Dokumentace části elektro: Dokumentace pro stavební řízení

                        IP, projektant elektro

 

                       

 

                        KONVERZE ELEKTROLÝZY          

                        SPOLEK PRO CHEMINCKOU A HUTNÍ VÝROBU

                        Dokumentace části elektro: Dokumentace pro stavební řízení

                        IP, projektant elektro

 

                        NÁHRADA SKLADU SOLÍ NaCl A KCl, SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, A.S. – ÚSTÍ NAD LABEM

                        Dokumentace části elektro: Realizační dokumentace

                        IP, Projektant elektro

 

                        VÝROBA XPS DESEK, SYNTHOS KRALUPY A.S.

                        Dokumentace části elektro: Realizační dokumentace

                        Projektant elektro

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007                ROZŠÍŘENÍ BUDOVY 1 A NOVOSTAVBA BUDOVY 2, MATTHEY s.r.o., ÚSTÍ NAD LABEM

                        Dokumentace části elektro: Dokumentace pro stavební povolení, odhad nákladů

                         IP, Projektant elektro

                       

                        NÁHRADA SKLADU SOLÍ NaCl A KCl, SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, A.S. – ÚSTÍ NAD LABEM

                        Dokumentace části elektro: Studie, Basic design, dokumentace pro stavební povolení

                        IP, Projektant elektro

 

                        VÝROBA XPS DESEK, SYNTHOS KRALUPY A.S.

                        Dokumentace části elektro: Dokumentace pro stavební povolení

                        Projektant elektro

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006                LOVOCHEMIE - VYKLÁDKA MOČOVINY

                        Dokumentace části elektro: studie, odhad nákladů

                        Projektant elektro

 

                        KOMBINOVANÝ ZPŮSOB VÝROBY EPICHLORHYDRINU, SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, A.S. - ÚSTÍ NAD LABEM

                        Dokumentace části elektro: tendrová dokumentace, realizační dokumentace

                        IP, Projektant elektro

 

                        FLEXFILL PLANT PROJECT

Dokumentace části elektro: tendrová dokumentace, realizační dokumentace

                        IP, Projektant elektro

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005                SITE MANAGEMENT SPOLANA NERATOVICE

                        Studie rozvoje závodu

                        Zpracovatel části elektro

 

                       

                        SANACE PODZEMNÍCH VOD, MRAK 5C - SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, A.S. - ÚSTÍ NAD LABEM

Dokumentace části elektro: Napájení technologického zařízení a čerpadel umístěných ve vrtech

Projektant elektro

 

                       

                        FLEXFILL PLANT PROJECT

Dokumentace části elektro: územní řízení, EIA, stavební povolení, tendrová dokumentace

                        Projektant elektro

 

                        KOMBINOVANÝ ZPŮSOB VÝROBY EPICHLORHYDRINU, SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, A.S. - ÚSTÍ NAD LABEM

                        Dokumentace části elektro: stavební povolení, basic design

                        Projektant elektro

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004                KOMBINOVANÝ ZPŮSOB VÝROBY EPICHLORHYDRINU, SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, A.S. - ÚSTÍ NAD LABEM

                        Dokumentace části elektro pro územní řízení

                        Projektant elektro

 

                        STÁČENÍ SUROVIN Z AUTOCISTEREN V UPI, SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, A.S. - ÚSTÍ NAD LABEM

Dokumentace pro stavební povolení a realizační dokumentace části elektro rekonstruovaného stáčiště

                        Projektant elektro

 

                        PŘÍSTAVBA HALY PRO ZDROJ IONTŮ - ÚJV ŘEŽ U PRAHY

Realizační dokumentace osvětlení, hromosvod, připojení technologie v nové hale

                        Projektant elektro

 

                        EATON CHOMUTOV          

Dokumentace pro stavební povolení a realizační dokumentace na připojení výrobních strojů a osvětlení

Projektant elektro        

                       

                        KONE PROJECT PRODEST

                        Dokumentace pro územní řízení

                        Projektant elektro

                       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003                TISÁ - REKONSTRUKCE POSÁDKOVÉHO CVIČIŠTĚ

                        VUSS  LITOMĚŘICE

                        Realizační projekt

                        Projektant elektro

 

                       

NACHI-FUJIKOSHI CORP. NEW FACTORY PROJECT IN LOUNY

                        Územní řízení, stavební povolení, tendrová, realizační dokumentace

                        Projektant elektro

 

                        OILES CORP. NEW FACTORY PROJECT IN KADAŇ

                        Územní řízení, stavební povolení, tendrová, realizační dokumentace

Projektant elektro

 

REKONSTRUKCE KOTELNY V ÚDV       

Realizační dokumentace

Projektant elektro

 

OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ LOVOCHEMIE A.S.           

Studie

                        Projektant asistent

                       

                        ZÁVOD NA VÝROBU FILTRŮ

                        DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o.

                        Prováděcí projekt

                        Projektant asistent

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                       

Vypracoval: V.Laube                                                                                       

Datum: 8/2009

 

Pozn. – IP – inženýr projektu – Hlavní projektant elektro – t.j. osoba odpovědná za část elektro